ACP Rechtshulppolis

Ervaringen van ACP-leden

‘Onenigheid met electronicaconcern’

“Ik had onenigheid met een electronicaconcern over een reparatie van een laptop binnen de garantieperiode. Een defect ontstaan tijdens normaal gebruik, werd door het electronicaconcern afgedaan als stoot en/of valschade.”

“Hierdoor werd een beroep op de garantiebepalingen afgewezen, en moest ik een reparatiebedrag van € 179,- betalen. Ik heb contact opgenomen met Arag. Die nam de zaak in behandeling en stuurde een brief naar het electronicaconcern. Kort daarop kreeg ik een telefoontje namens het concern dat een en ander op een misverstand beruste, en werden mij excuses aangeboden. Het reparatiebedrag is inmiddels naar mij overgemaakt. Kortom, zeer tevreden.”

12/04/2016

‘Voorstel om de zaak af te kopen’

“Ondanks dat de afhandeling niet succesvol is afgelopen doordat tegenpartij alle medewerking weigerde en niet/nauwelijks reageerde, was ik toch blij met het voorstel van Arag om de zaak af te kopen.”

“Daardoor kreeg ik in ieder geval mijn direct gemaakte kosten vergoed en was verdere rechtsgang niet meer nodig (eis was € 1000,- door Arag voor € 500,- afgekocht, waardoor de zaak ook gesloten kon worden): door losgeschoten, onverzekerde hond veroorzaakt letsel (gebroken enkel) met daardoor veroorzaakte onkosten.”

06/07/2016

‘Alles uit handen genomen’

“Toen ik mijn verzoek om hulp stuurde, is alles me gelijk uit handen genomen. Alles werd voor me geregeld en ik werd bij iedere stap op de hoogte gehouden. Ik heb zelf niets hoeven doen.”

“Heel fijn dat het zo goed opgepakt wordt. Ook voor het sluiten van het dossier werd ik nog netjes gebeld over de laatste ontwikkelingen en kreeg ik de ruimte voor vragen of opmerkingen.”

10/05/2016

‘Zeer deskundig schriftelijk verweer’

“Wij zijn direct en zeer deskundig geholpen in ons geschil met onze verhuurder. Er is altijd zeer uitgebreid de tijd genomen om ook telefonisch de zaak te bespreken en de voortgang in de gaten te houden.”

“Ook is er op een zeer deskundige wijze schriftelijk verweer gegeven tegen de zienswijze van onze verhuurder. Kortom, wij zijn op zeer deskundige wijze met ons probleem geholpen.”

12/04/2016

‘Er is ons heel veel werk, stress en frustratie uit handen genomen’

“Wij geven het cijfer 10 omdat wij zeer vriendelijk te woord werden gestaan.

Tevens werden de zaken duidelijk voor ons uitgelegd en werden wij gerustgesteld toen onze tegenpartij steeds minder medewerking verstrekte.”

24/06/2015

‘Tijdig geïnformeerd’

“De advocaat Mr. Van Erven betrok ons bij ieder te nemen stap, informeerde ons tijdig, was goed bereikbaar en reageerde adequaat. Kwam gemaakte afspraken altijd na.”

“Bijzonder prettige manier om met hem gedurende 2 jaar samen aan het dossier te werken.”

22/06/2015

.