ACP Rechtshulppolis

ACP Rechtshulppolis biedt David (partner ACP-lid) broodnodige zekerheid

David* werkt al jarenlang bij een dienstverlenende organisatie en zijn vrouw is als agente lid van de ACP. David loopt op een dag nietsvermoedend een beoordelingsgesprek in. Tot zijn grote schrik blijkt zijn baan een stuk minder zeker als gedacht. In het gesprek wordt aangegeven dat er voor David geen toekomst meer is binnen het bedrijf. Zoals ieder ander die plotseling iets te horen krijgt wat hij of zij niet verwacht, wordt David overvallen door gevoelens van ongeloof, woede en paniek.

Tegen de tijd dat hij thuiskomt en weer wat gekalmeerd is, bedenkt hij zich dat hij en zijn partner niet zo lang geleden besloten hebben de zogenoemde partnermodule af te sluiten. Deze module is ontwikkeld door ACP en ARAG en biedt partners zoals David de mogelijkheid zich voor werk en inkomen te verzekeren via ARAG. Voor ACP-leden is dit een onderdeel van hun lidmaatschap en op deze manier biedt de ACP samen met ARAG, leden en hun partner broodnodige zekerheid. David besluit te bellen met ARAG en krijgt te horen dat een jurist van ARAG hem zal ondersteunen.

David zit in een lastige positie en de jurist van ARAG laat hem zien hoe hij het beste met de ontstane situatie om kan gaan. Juridisch zetten ze samen een strategie uit. Ze besluiten eerst bezwaar in te dienen en een verbetertraject voor te stellen, maar aan te sturen op een vaststellingsovereenkomst. Niemand wil in een situatie terechtkomen zoals David, maar samen met de jurist van ARAG maakt David er het beste van. Uiteindelijk leidt al deze inzet tot een voorstel voor een vergoeding waar zowel David als zijn jurist tevreden mee zijn. Terugkijkend op het hele proces is David blij met de steun die hij in deze lastige situatie heeft ervaren van de ARAG jurist.

Als ACP-lid heb je de mogelijkheid je te verzekeren voor juridische hulp voor privézaken via de ACP Rechtshulppolis. Daarnaast kun je ook je partner verzekeren via de zogenoemde partnermodule. Voor meer informatie over beide producten kijk op: www.acprechtshulppolis.nl/partnermodule.

* In verband met de privacy gaat het hier om een gefingeerde naam en zijn ook enkele elementen in het verhaal aangepast

Terug naar overzicht