ACP Rechtshulppolis

ACP Rechtshulppolis; geen wijzigingen in 2017

In de afgelopen jaren heeft ARAG een kleine 1.200 zaken behandeld voor ACP-leden. Leden zijn over het algemeen tevreden over de afhandeling van hun dossier door ARAG; het gemiddelde rapportcijfer over de afgelopen vier jaar is een 8,2. Het ging hierbij vooral om verkeerszaken, letselzaken, consumentenaankopen bestuursrechtzaken (vergunningen etcetera) en huurzaken.

De ACP Rechtshulppolis kende in 2016 een paar veranderingen, maar blijft in 2017 ongewijzigd. Geen aanpassingen in de verzekering en geen aanpassingen in de premie.

Meer informatie

Wilt u een betrouwbare rechtsbijstandverzekering als het gaat om verkeer, consumeren en wonen? Of voor het inkomen van uw partner? Dan is de ACP Rechtshulppolis de juiste keus. Lees de polisvoorwaarden voor meer informatie over de polisinhoud. Heeft u behoefte aan contact? Stuur een e-mail naar: acp@arag.nl of bel met: 033 – 434 28 01.

Terug naar overzicht