ACP Rechtshulppolis

In je recht staan – via ARAG verzekerd van hulp bij conflicten in de privésfeer

ACP-leden zijn automatisch verzekerd van juridische hulp bij arbeidsconflicten. Ongeveer 12.000 ACP-leden hebben aanvullend op hun lidmaatschap de ACP Rechtshulppolis afgesloten. Kort gezegd biedt de ACP hulp bij vragen en conflicten over werk en inkomen. ARAG biedt hulp bij conflicten in de privésfeer. Toch blijkt daarover soms nog enige onduidelijkheid te bestaan onder leden. Wanneer heb jij recht op juridische hulp en bij wie kun je dan terecht?

Het lidmaatschap van de ACP biedt leden juridische ondersteuning bij juridische conflicten op het gebied van werk en inkomen. ACP-leden kunnen hun bond inschakelen als zij een geschil hebben over bijvoorbeeld hun contract, de functiewaardering, beroeps- en dienstongevallen, inroosteren, beëindiging dienstverband en overplaatsing. De juristen en de individuele belangenbehartigers (goed opgeleide kaderleden) van de ACP zitten dicht op de werkvloer en zijn mede daardoor goed op de hoogte van alle ontwikkelingen in de politiesector.

ACP Rechtshulppolis

ACP-leden met een ACP Rechtshulppolis zijn behalve voor de arbeidsrechtelijke conflicten die de ACP zelf behandelt, ook verzekerd van juridische hulp van ARAG bij conflicten in de privésfeer. In de afgelopen jaren heeft ARAG een kleine 1.200 zaken behandeld voor ACP-leden. Leden zijn over het algemeen tevreden over de afhandeling van hun dossier door ARAG; het gemiddelde rapportcijfer over de afgelopen vier jaar is een 8,2. Het ging hierbij vooral om verkeerzaken, letselzaken, consumentenaankopen bestuursrechtzaken (vergunningen etc) en huurzaken. Sinds 1 januari 2014 kent de ACP Rechtshulppolis ook een te kiezen partnermodule, waarbij de arbeidsconflicten van een partner die niet bij de politie werkt worden verzekerd.

ACP en ARAG: broodnodig voor alle risico’s

Als ACP-lid heb je uitstekende mogelijkheden om ervoor te blijven zorgen dat je in jouw recht staat. Maar zoals gezegd leert onze ervaring tot nu toe dat het voor leden niet altijd even duidelijk is waar ze voor welk juridisch advies/ondersteuning moeten zijn. Daarom hieronder een aantal voorbeelden:

ARAG

ACP

Niet verzekerd

Vragen bij proces toewijzing werkplek tijdens reorganisatie Nationale Politie

x

Keuken is niet in goede staat opgeleverd door specialist

x

Thuiswonende dochter (16) heeft een juridisch probleem op haar bijbaan (en er is geen partnermodule afgesloten)

x

ACP-lid oneens met beoordeling leidinggevende

x

Echtgenote ACP-lid (met partnermodule) oneens met beoordeling leidinggevende

x

Partner en ACP-lid gaan scheiden

x

Terug naar overzicht