ACP Rechtshulppolis

Met de ACP Rechtshulppolis ben je opgewassen tegen onrecht

Een ongeluk zit in een klein hoekje. In huis maar ook op de weg. En was dat nu jouw schuld? Of is de ander aansprakelijk? Dat is niet altijd direct duidelijk en kan een vervelend conflict opleveren. Speciaal voor ACP-leden bestaat de ACP Rechtshulppolis. Een goedkope rechtsbijstandverzekering met een brede dekking voor het hele gezin. Kees maakte met succes gebruik van de ACP Rechtshulppolis. Zijn auto werd flink beschadigd tijdens een wasbeurt in de wasstraat.

Kees besluit op een mooie voorjaarsdag zijn auto te laten wassen. Bij de wasstraat om de hoek kiest hij voor het meest uitgebreide was- en poetspakket. Geheel volgens de aangegeven instructies rijdt hij de wasstraat in. Hij sluit aan achter een rij auto’s die door de lopende band worden voortbewogen. Het programma draait en de auto’s worden gewassen.

Artikel loopt door na advertentie

ADVERTENTIE: ACP Rechtshulppolis

De ACP Rechtshulppolis biedt rechtsbijstand aan politiemensen én hun gezin waar het hun privéleven raakt, zoals in het verhaal van Kees. De ACP Rechtshulppolis is af te sluiten met de modules Verkeer en Consument & Wonen. Aanvullend kunt u kiezen voor de module Inkomen Partner. Meer weten over de rechtsbijstandverzekering van ARAG of de ACP Rechtshulppolis direct afsluiten?

Zeven beschadigde auto’s

Maar ineens breekt door de bewegingen van de wasborstels van de voorste auto een ruitenwisser af. De ruitenwisser zit vastgeklemd in de borstel een legt zo een parcours af over de daken van de rij auto’s op de band. Kees hoort en ziet het gebeuren, maar uitstappen kan niet en hij hoopt dus maar dat een medewerker van de wasstraat snel ingrijpt. Dat gebeurt helaas pas nadat er al zeven auto’s zijn beschadigd.

‘Gebruik op eigen risico’

De wasstraat wordt stopgezet en Kees meldt zich bij de eigenaar van de wasstraat. Helaas zonder resultaat. “Gebruik op eigen risico” zegt hij en hij gebaart daarbij naar het bordje bij de ingang. Kees wordt zo met een kluitje het riet in gestuurd, maar hij laat het er niet bij zitten!

ACP Rechtshulppolis

Hij heeft een ACP Rechtshulppolis en belt meteen met ARAG. Moniek, juridisch specialist van ARAG, is van mening dat de wasstraat ten onrechte geen verantwoordelijkheid neemt. Er wordt een expert ingeschakeld om de schade aan de auto vast te stellen en de eigenaar van de wasstraat wordt aansprakelijk gesteld. Die houdt zich vast aan het standpunt dat hij er niks aan kon doen en wil de schade niet betalen.

Blinkend het voorjaar in

ARAG besluit om een procedure op te starten en het komt tot een zitting. Tijdens de zitting herhaalt de eigenaar van de wasstraat zijn standpunt. Hij kon dit niet voorkomen en het komt bijna nooit voor. De rechter benadrukt echter dat een dergelijk voorval juist voor risico van de eigenaar van de wasstraat is. Hij kwalificeert het als een toerekenbare tekortkoming en wijst de vordering van Kees toe. De schade wordt hersteld en Kees kan uiteindelijk met een blinkende auto het voorjaar in.

* In verband met de privacy gaat het hier om een gefingeerde naam.

Terug naar overzicht